Jakie są metody controllingu personalnego?

Szkolenia z finansów i controllingu kierowane są przede wszystkim do:

 • dyrektorów firm,
 • właścicieli firm,
 • kierowników poszczególnych firmowych działów,
 • pracowników zatrudnionych w działach finansowych,
 • pracowników zatrudnionych w działach produkcji,
 • pracowników z działów logistyki,
 • pracowników działu sprzedaży.

Dlaczego controlling szkolenia są bardziej praktyczne niż szkolenie zarządzanie ryzykiem? Przede wszystkim warto wybierać tego rodzaju szkolenia ze względu na:

 • przekazanie uczestnikom takiego szkolenia wszechstronnej, aktualnej ale przede wszystkim praktycznej w zastosowaniu wiedzy odnoszącej się do controllingu,
 • przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy odnoszącej się do zasad związanych zarówno z wprowadzeniem, jak i rozwojem czy udoskonalaniem controllingu w przedsiębiorstwie,
 • znaczne zwiększenie świadomości osób biorących udział w tego rodzaju szkoleniu o znaczeniu controllingu w rentowności przedsiębiorstwa.

Szkolenia controlling skupiają się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z planowaniem, kontrolą oraz sprawozdawczością. Tak naprawdę poszczególne szkolenia z zakresu controllingu mogą w mniejszym bądź większym stopniu różnić się między sobą w zależności od tego, do jakiej grupy docelowej zostają skierowane.

Niezależnie jednak od tego, do jakiej grupy dane szkolenie zostaje skierowane, w mniej lub bardziej szczegółowym zakresie poruszana jest następująca tematyka:

 • najlepsze sposoby na zastosowanie controllingu w ujęciu praktycznym,
 • controlling w zarządzaniu nowoczesną firmą,
 • budżetowanie,
 • zarządzanie kosztami i rentownością,
 • zasady pomiaru i oceny dokonań,
 • sposoby efektywnego zarządzania produktami, klientami oraz inwestycjami,
 • sposoby oceny dokonań z perspektywy przedsiębiorstwa,
 • praktyczne ujęcie controllingu i budżetowania,
 • jak szacować ryzyko w prowadzonej działalności gospodarczej,
 • zasady czytania i analizy bilansów,
 • prowadzenie rachunku zysków i strat,
 • czym jest cash flow i jak to wygląda z perspektywy przedsiębiorstwa.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Brak kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.